Co to jest recykling? Etapy, podział, najważniejsze pytania

    14.04.2020 12:12  
Co to jest recykling? Etapy, podział, najważniejsze pytania

Świadomość ekologiczna staje się coraz większa. Coraz większa liczba osób chce żyć w zgodzie z przyrodą, dba, aby w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczać środowisko. Bycie eko stało się modne, ale to również konieczność, dzięki której zanieczyszczenie środowiska nie będzie tak szybko narastać. O środowisko może dbać każdy - zarówno duże koncerny, jak i pojedynczy człowiek. Można ograniczać emisję szkodliwych pyłów, przerzucić się na odnawialne źródła energii, segregować odpady. Jednym z bardzo ważnych elementów dbania o stan środowiska naturalnego jest recykling. Warto dowiedzieć się, co to jest recykling, dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć konieczność segregacji śmieci oraz korzystania z koszy do segregacji śmieci.

Czym jest recykling? Różne rodzaje

Recykling śmieci to powtórne wykorzystywanie odpadów, z których można zrobić nowy produkt. Ma na celu ochronę środowiska poprzez zmniejszenie zalegających hałd odpadów i  mniejsze eksploatowanie złóż naturalnych. Główne założenie recyklingu to jak największe wykorzystanie materiałów, które można do ponownie do czegoś wykorzystać. Aby recykling mógł się odbyć, potrzebna jest segregacja odpadów, która pozwala oddzielić przydatne materiały, np. szkło czy plastik.

Celem recyklingu jest również efektywne wykorzystanie odpadów przy możliwie najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym. Recykling można podzielić na kilka rodzajów, ze względu na sposób obróbki oraz zastosowanie.

Podział recyklingu ze względu na zastosowanie

Podział recyklingu uwzględnia zastosowanie. Dzieli się na:

 • ponowne zastosowanie – zastosowanie produktu w tym samym celu np. butelki zwrotne, bieżnikowanie opon,
 • dalsze zastosowanie – użycie przetworzonych odpadów do nowych zastosowań, np. granulacja tworzyw sztucznych,
 • ponowne użytkowanie – odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzanie ich do obiegu, np. regeneracja łożysk.

Podział recyklingu ze względu na specyfikę obróbki

Podstawowy podział  recyklingu obejmuje sposób obróbki. Dzieli się na:

 • materiałowy (mechaniczny) – pozyskiwanie tworzyw z odpadów. Jest to najbardziej popularna forma recyklingu śmieci. Z odpadów powstaje produkt o wartości użytkowej.
 • energetyczny – czyli pozyskiwanie energii z odpadów, które znajdują się na wysypisku.
 • organiczny – pozyskiwanie materii organicznej wskutek procesu częściowego tlenowego rozkładu. Efektem procesu jest substancja próchnicza używana jako nawóz.
 • chemiczny – recykling w wyniku przetwarzania odpadów powstają produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych. Dużą zaletą tej metody jest możliwość przeróbki tworzyw bez ich segregacji
 • surowcowy – recykling w wyniku przetworzenia odpadów powstają takie same, o pierwotnej postaci.

Etapy recyklingu śmieci

Recykling śmieci to bardzo skomplikowany proces, wymagający specjalistycznych urządzeń oraz dużego zaangażowania i udziału sporej grupy ludzi. Jest jednak bardzo wartościowy, ponieważ pozwala oszczędzić środowisko. Główne etapy recyklingu śmieci to:

 • segregacja śmieci – od tego etapu wszytko się zaczyna. Jest bardzo ważny, a jednocześnie łatwy, każdy może wziąć w nim udział. Odpady pochodzące z zakładów przemysłowych lub gospodarstw domowych należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. Pojemniki niebieskie przeznaczone są na papier, żółte na plastik, czerwone na odpady metalowe, a brązowe na śmieci biodegradowalne. Pojemniki zielone przeznaczone są na szkło. Czasami można spotkać się również z pojemnikami białym na szkło bezbarwne.
 • rozdrabnianie odpadów – polega na rozdrobnienie niektórych odpadów w specjalnych młynach, dzięki temu mogą być poddane dalszej obróbce. Rozdrobnienie odpadów ułatwia ich transport.
 • mycie odpadów – szkło i plastik jest myte w specjalnych wannach za pomocą środków czyszczących. Pozwala to na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po myciu konieczne jest odwirowanie i osuszenie odpadów, a następnie przekazanie ich do kolejne etapu.
 • wytłaczanie – jest to wytworzenie nowego produktu.
 • pozostałe – magazynowanie i  przekazanie nowego produktu do obiegu.

Co podlega recyklingowi?

Większość odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw nadaje się do ponownej obróbki. Można podzielić je na pięć podstawowych grup tj.

 • papier – segregowany jest w niebieskich pojemnikach, do których należy wrzucać gazety, papier biurowy, książki, pudła, kartony, ulotki reklamowe, opakowania, itp. Z odzyskanego papieru powstają m.in. doniczki, abażury, izolacje samochodowe, ozdoby, bandaże.
 • plastik – segregowany w żółtych pojemnikach. Można do nich wrzucać butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, torebki, worki, nakrętki, butelki po kosmetykach i detergentach, zabawki plastykowe itp. Z plastiku powstają nowe butelki, zabawki, ozdoby do domu, torebki, meble, doniczki itp.
 • szkło – do zielonych lub białych pojemników należy wrzucać butelki, słoiki i szklane pojemniki.  Ze szkła powstają butelki, kafelki, a także ozdoby do domu.
 • metal – do czerwonych pojemników na odpady należy wrzucać puszki, folie aluminiowe i metalowe opakowania. Powstają z nich pojemniki, puszki, czyli to samo, co zostało wyrzucone.
 • bioodpady – segregowane są w brązowych pojemnikach, do których należy wrzucać obierki, resztki warzyw i owoców, resztki jedzenia, skorupki jajek, odpady ogrodowe, domowe kwiaty itp. Powstaje z nich nawóz naturalny.

Teraz już znasz odpowiedź na pytanie, czym jest recykling, i wiesz, jest on bardzo ważny i przyczynia się do ochrony zasobów środowiska naturalnego. Jego podstawowym etapem jest segregacja śmieci, która zgodnie z prawem jest obowiązkiem każdego człowieka. Dowiedz się zatem, jak segregować śmieci. Warto pamiętać o tym, że segregować odpady trzeba już w domu, w czym pomogą Ci specjalne kosze do segregacji. Dzięki temu mniej śmieci trafi na wysypisko, a opłaty za składowanie odpadów będą mniejsze.