Co wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

    01.04.2022 08:25  
Co wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

Segregacja śmieci to nie tylko nasz obowiązek – to krok do lepszego jutra, w którym nie utoniemy pod tysiącami ton nieprzetworzonego plastiku. Szczególnym rodzajem odpadów są bioodpady. Chcesz dowiedzieć się, co wrzucamy do pojemników na bioodpady, a co nie powinno się tam znaleźć? Z naszym artykułem poznasz podstawowe zasady segregacji odpadów BIO.

Co to są odpady BIO?

Odpady BIO to nic innego jak odpady organiczne. W praktyce oznacza to, że w specjalnym pojemniku na bioodpady umieszczamy wszystko, co jest biodegradowalne, a więc może ulec naturalnemu rozkładowi.

Odpady biodegradowalne rozkładają się stosunkowo szybko, a powstały z nich kompost może posłużyć za naturalny nawóz, który wykorzystasz w swoim ogrodzie lub na swojej działce. Najprościej rzecz ujmując – bioodpady powstają z resztek jedzenia oraz roślin.

Co wrzucamy do pojemników na odpady BIO?

Co wrzucamy do BIO? Wydaje się, że wszystko, co ulega naturalnemu rozkładowi, lecz rzeczywistość jest nieco inna. Gdy już wiesz, co znaczy słowo „bio”, czas sprawdzić, co może znaleźć się w pojemniku na bioodpady.

Do pojemników na bioodpady wrzucamy odpadki pochodzenia roślinnego:

 • obierki,
 • zepsute owoce,
 • zgniłe warzywa.

Pozostałe odpady organiczne, które umieszczamy w pojemnikach na odpady bio:

 • fusy z kawy,
 • fusy z herbaty (sypanej i liściastej, nie w torebkach),
 • cięte kwiaty,
 • resztki pieczywa,
 • suche skorupki jajek (całe jajko umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane),
 • pozostałości po pracach ogrodniczych,
 • nieimpregnowane drewno.

Przykłady odpadów biodegradowalnych, które wrzucamy do brązowego pojemnika

Najwięcej przykładów odpadów biodegradowalnych znajdziemy w naszym ogródku – to przede wszystkim skoszona trawa, korzenie, kora drzew, również zgniłe owoce, których nie zdążyliśmy zebrać z trawnika.

Do brązowego pojemnika na bioodpady wrzucamy także suche liście z naszego ogródka, dość intensywnie opadające jesienią z drzew. Możemy ponadto umieścić tam rozdrobnione gałęzie (szybszy rozkład).

W pojemniku bio możesz umieścić fusy z kawy i herbaty. Wyjątek stanowi herbata w torebkach – w tym przypadku całość trzeba wyrzucić do kosza na odpady zmieszane. Podobnie rzecz ma się w przypadku jajek – suche skorupki należy wrzucać do bio, natomiast całe jajko (np. nieświeże) ląduje w odpadach komunalnych.

Czego nie wrzucamy do odpadów BIO?

Do kosza na odpady BIO nie wrzucamy przede wszystkim:

 • kości zwierząt,
 • resztek mięsa (zarówno surowego, jak i przetworzonego),
 • nabiału,
 • ryb i owoców morza,
 • tłuszczu,
 • resztek pochodzenia zwierzęcego,
 • impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • ziemi,
 • kamieni,
 • trocin używanych do wypełniania paczek,
 • zwierzęcych odchodów,
 • dużych ścinków drzew i krzewów.

Te ostatnie należy albo rozdrobnić, albo umieścić w kontenerze na odpady wielkogabarytowe, ewentualnie wywieźć do pobliskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W czym wyrzucać odpady BIO?

Bioodpady należy wyrzucać w workach na bioodpady, zapewniane przez firmy świadczące usługę wywozu śmieci. Gminy wprowadzają w tym zakresie pewne ograniczenia ilościowe, dlatego właściciele dużych trawników powinni zaopatrzyć się raczej w kompostownik.

W zależności od ilości mieszkańców czy posiadanych gruntów, miasto może udostępnić nieco większy pojemnik na bioodpady. Jeśli umieszczasz biodegradowalne odpady w pojemniku bio pamiętaj, aby nie zostawiać w kontenerze folii czy toreb z tworzyw sztucznych. Wyjątek stanowią torby papierowe (np. do pieczywa) oraz worki biodegradowalne (zwane także kompostowymi).

Bioodpady a odpady zielone

Czy bioodpady to jednocześnie odpady zielone? I tak i nie – w teorii gminy powinny umożliwiać mieszkańcom rozdzielanie odpadów organicznych od odpadów zielonych.

Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, suche liście oraz rozdrobnione gałęzie, natomiast śmieci bio dopuszczają także resztki warzywno-owocowe, resztki pieczywa, fusy z kawy czy herbaty.

Czy każdy musi posiadać brązowy pojemnik na odpady?

Według aktualnych rozporządzeń, pojemnik bio w swoich domostwach powinni posiadać wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali w stosownych oświadczeniach chęć segregacji odpadów. Sprawdź nasze kosze do segregacji śmieci. Także właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do posiadania przynajmniej worków bio, ale i od tego jest wyjątek – zwolnieni z obowiązku posiadania takiego pojemnika na bioodpady są posiadacze kompostowników.