22.04.2018 20:42  
Segregowanie odpadów w parkach

Segregacja odpadów stała się w ostatnich latach ważnym tematem, z którym muszą się mierzyć
zarówno zarządcy miast, jak i sami mieszkańcy. Zazwyczaj ujmuje się ten temat w kontekście
gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych. Jednak istnieje on również w przestrzeni
ogólnodostępnej - w parkach, na skwerach, na ulicach – tam również powinniśmy zawsze znaleźć
kosz do segregacji śmieci. Warto spojrzeć na to zagadnienie właśnie z takiej perspektywy.


Obowiązek czy przyzwyczajenie


Wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów sprawiło, że jak zwykle w takich przypadkach
opinia społeczna się podzieliła. Zwolennicy segregacji, którzy często już wcześniej, na własną rękę
dzieli odpady, byli zadowoleni. W końcu zapewniono im infrastrukturę, pozwalająca w rozsądny
sposób gospodarować segregowanymi odpadami. Przeciwnicy zaś nie mieli powodów do radości.
Zmuszono ich do samodzielnego wykonywania kolejnej czynności, za którą być może woleliby
zapłacić służbom sanitarnym. To, że istnieją kosze do segregacji odpadów nie wszystkim
wystarcza.
Tymczasem zmieniająca się rzeczywistość, a zwłaszcza ilość śmieci, jakie każdego dnia
produkujemy, wymusza na nas zmianę myślenia. Segregacja odpadów nie może być wyłącznie
dodatkowym obowiązkiem. Powinna wejść nam w krew i stać się kolejnym przyzwyczajeniem.
Ważne, żebyśmy rozumieli, że jest to coś, co jest dla nas ważne. Na dodatek muszą być stworzone
odpowiednie warunki, pozwalające na segregację odpadów w przestrzeni miejskiej. Oznacza to, że
miasto musi zapewnić w tej przestrzeni kosze na odpady, przystosowane do potrzeb segregacji.


Kosze w przestrzeni miejskiej


Nie od dziś wiadomo, że ustawione w odpowiednich miejscach i regularnie opróżniane kosze to
jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie porządku w mieście. Jednak parkowe kosze do
segregacji odpadów to wciąż jeszcze rzadkość. Dominują zwykłe kosze miejskie, z jednym
pojemnikiem.
W różnych miastach różnie wygląda sposób segregacji odpadów. W jednych mamy obowiązek
segregowania papieru, szkła, plastiku, odpadów zielonych i pozostałych śmieci. W innych z kolei
stosowany jest podział prostszy - na śmieci mokre i suche. W przypadku przestrzeni miejskiej ten
drugi podział wydaje się łatwiejszy, choć doświadczenia zagraniczne podpowiadają nam, że w
wielu krajach również segregacja na szkło, plastik i papier przynosi dobre efekty. Wydaje się
jednak, że odpowiednie pojemniki do segregacji na odpady mokre i suche byłyby już w przypadku
naszego kraju sporym krokiem w przód.


Żadne przyzwyczajenia nie pomogą, jeżeli miasto lub administratorzy obiektów nie zapewnią
odpowiedniej infrastruktury. Dlatego trzeba dbać również o to, by takie kosze do segregowania
znalazły w naszej przestrzeni miejskiej.