12.05.2018 20:44  
Bezpieczne drogi, bezpieczne chodniki


Organizacja ruchu drogowego w miastach nie jest zajęciem łatwym. Takie wytyczenie dróg
kołowych i pieszych, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń i ułatwić wszystkim korzystanie z
tego, co miasto oferuje, to nie tylko praca koncepcyjna, ale również inwestycje. Dzięki nim można
wyposażyć miasto w elementy małej architektury niezbędne do jego prawidłowego
funkcjonowania.


Samochód na chodniku


Prawdziwą zmorą osób przemierzających miasta na piechotę są samochody parkujące na
chodnikach. Zdarza się, że takie parkowanie nie jest zakazane nawet w miejscach, w których
ewidentnie nie jest możliwe zachowanie podstawowej ilości miejsca dla pieszego. Jest to
szczególnie uciążliwe zimą, kiedy śnieg sprawia, że nasze drogi jeszcze się zwężają. Jednak i latem
parkujące na chodnikach samochody mogą stanowić problem.
Rozwiązaniem tego problemu jest dokładne wyznaczenie miejsc do parkowania i ich wygrodzenie.
Barierka ochronna powinna w takiej sytuacji oddzielać samochód od pieszego, co w obu
przypadkach może wyjść tylko na dobre. Bariera ochronna drogowa to również ważne urządzenie
do ochrony pieszych przed wtargnięciem samochodu na chodnik w miejscach o szczególnym
zagrożeniu, np. koło szkół.


Pieszy na jezdni


Jeszcze bardziej niebezpieczne może być wtargnięcie pieszego na jezdnię. Niestety dotyczy to
często bezpośredniego sąsiedztwa sklepów, zwłaszcza jeżeli nie ma przy nich przejść dla pieszych.
Niebezpieczeństwo wypadku wzrasta w przypadku głównych dróg, po których samochody mogą się
poruszać z prędkością powyżej 50 hm/h. Jednak nawet ograniczenie prędkości nie zawsze
wystarczy.


W takiej sytuacji i w takich miejscach służby miejskie powinny zadbać o to, by ograniczyć pieszym
możliwość wtargnięcia na jezdnię. Kiedyś służyły temu niezbyt estetyczne słupki, łączone
łańcuchem. Dziś takie słupki można wykonać w o wiele bardziej estetycznej formie. Dobrym
rozwiązaniem są też barierki ochronne, które powinny być stosowane szczególnie w miejscach
najbardziej niebezpiecznych, takich jak wspomniane okolice sklepów.