Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe: gdzie je wyrzucać ?

    29.04.2021 09:42  
Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe: gdzie je wyrzucać ?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w dalszym ciągu obowiązuje w Polsce nakaz zakrywania ust i nosa zarówno w pomieszczeniach publicznych, jak i na wolnym powietrzu. Dodatkowo zaleca się używanie rękawiczek jednorazowych. To powoduje zużywanie olbrzymiej ilości jednorazowych środków ochrony osobistej, które stają się problematyczne – bo gdzie należy wyrzucać ten rodzaj odpadów?

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe?

Odpady komunalne powstają m.in. w wyniku prowadzenia gospodarstwa domowego przez człowieka. Takie śmieci są wykonane z odmiennych surowców i dlatego wymagają segregacji, bowiem w wyniku recyklingu będziemy mogli je przetworzyć.

Zgodnie z przepisami śmieci wyrzucamy do pojemników do tego przeznaczonych. Dla ułatwienia koszom do segregacji są przypisane kolory:

 • niebieski –  papier,
 • zielony – szkło,
 • brązowy – odpady bio,
 • żółty – metal i plastik,
 • czarny – odpady zmieszane.

Jednak, jak widać, w żadnym z tych opisów nie uwzględniono nowego, masowo pojawiającego się rodzaju zanieczyszczeń – odpadów medycznych, powstałych w wyniku prewencji przed przenoszeniem wirusa. Do którego pojemnika należy wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki?

Określenie, z jakiego materiału są wykonane śmieci i przypisanie go na tej podstawie do odpowiedniego pojemnika w tym przypadku jest niewystarczające. Jednorazowe maseczki i rękawiczki kwalifikujemy zawsze  jako materiały higieniczne. Pomimo tego, że są z wykonane z materiałów syntetycznych, to powinny się znaleźć w pojemniku na odpady zmieszane, czyli w kolorze czarnym.

Analogiczne pytanie – gdzie nie wolno wyrzucać zużytych rękawiczki i maseczki jednorazowych? Materiałów higienicznych, traktowanych jako środki ochrony osobistej, nie należy wyrzucać:

 • na chodnik – oczywiste, ale nie dla wszystkich;
 • do koszy osiedlowych – śmieci są wyciągane i rozwlekane przez ptaki;
 • do żółtych pojemników na plastik;
 • luzem do czarnego pojemnika.

Nieznajomość przepisów nie jest w tym przypadku usprawiedliwieniem. Należy pamiętać, że niewłaściwe postępowanie z odpadami ma konsekwencje:

 • prawne,
 • ekologiczne,
 • zdrowotne.

Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej – segregacja w dobie pandemii

W obecnej sytuacji zagrożenia pytanie, gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe, nabrało zupełnie innego znaczenia. Co zrobić z rękawiczkami, które były używane przy kontakcie z osobą chorą?

Maseczki i rękawiczki, które były używane przez osoby zakażone lub osoby zdrowe do ich badania, nie są już tylko odpadami higienicznymi. W obliczu pandemii traktuje się je jako odpady stanowiące szczególne zagrożenie, ponieważ istnieje ryzyko zarażenia się po kontakcie z nimi. Z góry musimy założyć, że odpady higieniczne używane przez osoby zarażone zawierają na powierzchni niebezpieczne wirusy, a to narzuca nam odmienny typ postępowania.

Szczególne środki ostrożności stosuje się w przypadku odpadów:

 • od osób chorych, przebywających w izolacji,
 • przebywających na kwarantannie,
 • odpadach z przychodni i szpitali.

W przypadku tego typu sytuacji wymagane jest zastosowanie szczególnych procedur. Koronawirus, według badań, utrzymuje się na powierzchni, w tym środkach ochrony osobistej, jakimi są maseczki czy rękawiczki, przez długi czas.

Wytyczne rządowe dla odbioru śmieci osób na kwarantannie są następujące:

 • nie można samodzielnie wyrzucać śmieci;
 • należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem odpadów;
 • worek z maseczkami i rękawiczkami należy szczelnie zawiązać i spryskać środkiem dezynfekującym;
 • można zapełnić worek tylko do ¾ i nie wolno go zgniatać;
 • odbierający odpady musi mieć rękawiczki;
 • osoba odbierająca wkłada odpady do drugiego worka i zawiązuje go, umieszcza w szczelnym pojemniku na odpady zmieszane, po czym sama poddaje się procesowi dezynfekcji.

Jaki pojemnik na maseczki wybrać? Polecane modele

Odbiór śmieci i ich późniejsze sortowanie naraża pracowników za to odpowiedzialnych, dlatego zużyte maseczki i rękawiczki należy wsadzać w dodatkowy worek i szczelnie zawiązywać. W miejscu pracy może to być jedno wyznaczone pudełko, którego zawartość pod koniec dnia jest umieszczana w worku.

W warunkach pandemii należy włożyć szczególną staranność w doborze pojemnika przeznaczonym na noszone maseczki. Używanie właściwego kosza zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Odpowiedni pojemnik na odpady zmieszane powinien być dobrany precyzyjnie w miejscach wzmożonego ruchu.

Są to m.in:

 • dworce,
 • lotniska,
 • urzędy,
 • szkoły,
 • restauracje,
 • galerie,
 • parki.

Kosze na zużyte maseczki i rękawiczki w takich miejscach powinny być:

 • w kolorze czarnym,
 • wytrzymałe,
 • łatwe do obsługi i czyszczenia,
 • z pokrywami,
 • z pedałami – bezdotykowe,
 • pojemność dostosowana do potrzeb,
 • powinny spełniać normy polskie i UE.

Dodatkowo pojemniki na odpady na zewnątrz powinny być:

 • wielomodułowe, umożliwiające segregację,
 • mieć pokrywę, by zwierzęta nie wyciągały odpadów,
 • z obsługą bezdotykową,
 • mogą być zabudowane – ze względów estetycznych i by zapobiec wysypywania się śmieci.

Odpowiednia separacja zużytych odpadów higienicznych związanych z środkami ochrony osobistej od innych odpadów komunalnych jest koniecznym działaniem zapobiegawczym.

Zabudowa pojemników na zewnątrz chroni przed nieprzyjemnymi zapachami, a w czasach zagrożenia epidemiologicznego dodatkowo zapobiega wydostawaniu się śmieci na zewnątrz.

Podsumowanie

Świadomość zagrożenia wynikającego z kontaktu ze skażonymi maseczkami i rękawiczkami oraz odpowiedzialność wobec pracowników służb komunalnych skłania nas do wyboru takich pojemników na odpady, które zminimalizują ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się chorób. Jednocześnie pojemniki powinny być praktyczne i wygodne w użytkowaniu. To szczególnie istotne w miejscach wzmożonego ruchu, bo tutaj odpadów niebezpiecznych może być najwięcej.