Zbędne lub przeterminowane leki – gdzie wyrzucać?

    10.08.2021 11:59  
Zbędne lub przeterminowane leki – gdzie wyrzucać?

Do przydomowych apteczek zaglądamy tylko w razie konieczności – gdy dojdzie do urazu, stłuczenia itp. Zapominamy, aby regularnie przeglądać i uzupełniać ich zawartość, a przede wszystkim pozbywać się leków przeterminowanych. Czy wiesz, gdzie wyrzucać leki zbędne lub po terminie? Kiedy wyrzucić lek i czego nie wolno umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki leków?

Kiedy trzeba wyrzucić leki?

Leku nie warto przetrzymywać po zakończeniu antybiotykoterapii. Nie mamy pewności, czy infekcja powróci w tej samej formie i kiedy to nastąpi, więc ewentualny nadmiar leków należy wyrzucić. Zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że dostanie się on w niepowołane ręce.

Leki należy wyrzucić w sytuacji, gdy:

  • minął termin ważności wskazany na opakowaniu,
  • były otwarte dłużej, niż zalecał producent,
  • były przechowywane w sposób niewłaściwy (rozumiemy przez to zbyt wysoką temperaturę, ale także miejsce silnie nasłonecznione),
  • były używane bez zachowania podstawowych zasad higieny (syrop wypijany prosto z buteleczki).

Dlaczego leków nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika?

Leki zawierają w składzie różnego rodzaju chemiczne substancje, które mogą wywoływać negatywne skutki w kontakcie z naturą – zatruwają wody gruntowe, zmieniają florę bakteryjną. Część lekarstw może zaszkodzić zwierzętom lub nawet doprowadzić do ich śmierci. Działanie leków na środowisko naturalne jest trwałe – negatywne skutki ich oddziaływania na faunę i florę mogą być odczuwalne nawet przez kilkadziesiąt lat.

Choć zewnętrzne pojemniki do segregacji odpadów zdecydowanie ułatwiają nam życie w codziennych sytuacjach, pod żadnym pozorem nie wolno do nich wrzucać leków – to niebezpieczne, a na dodatek grozi karą grzywny. Nie spuszczaj także lekarstw do wanny czy toalety. Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie odfiltrować zawartych w nich substancji, które wnikają w glebę.

Gdzie wyrzucić leki?

Przeterminowane leki najlepiej przekazać do punktu selektywnego zbierania leków. Jeśli nie wiesz, gdzie w Twoim rejonie znajduje się taki punkt – zapytaj w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zwróć się o pomoc do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gminy dość często zawierają umowy z aptekami, które na terenie lokalu przyjmują w sposób nieodpłatny przeterminowane leki w specjalnie oznakowanych pojemnikach. Należy pamiętać, że to nie apteka zbiera leki, a firma, która wygrała przetarg w danej gminie i to do niej należy się zwrócić w sytuacji, gdy pojemniki nie są wystarczająco często opróżniane.

Czego nie można wrzucać do pojemnika na leki?

Do specjalnych pojemników na leki nie należy wrzucać strzykawek (oraz ampułkostrzykawek) oraz igieł. To potencjalne zagrożenie zdrowia i życia – nakłucie taką zużytą strzykawką może doprowadzić do zakażenia się różnymi chorobami przenoszonymi przez krew (jak HIV). Nie umieszczaj w nich również zużytych środków opatrunkowych, ani termometrów rtęciowych.

Do pojemnika wrzucasz lek w oryginalnym opakowaniu (tabletki w blistrze, syrop w butelce). Nie umieszczasz tam opakowania tekturowego ani ulotek.

Podsumowanie

Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w punktach selektywnej zbiórki leków. To środki chemiczne, nie można ich więc wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ kontakt z wodą gruntową i glebą może doprowadzić do trwałego w skutkach skażenia środowiska. Jeśli nie wiesz, gdzie i w jaki sposób wyrzucać leki – skontaktuj się z lokalnymi władzami, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lokalnym PSZOK.