Umiejscowienie śmietnika na posesji. Co warto wiedzieć?

    08.06.2021 14:29  
Umiejscowienie śmietnika na posesji. Co warto wiedzieć?

Czy wiesz, że miejsce Twojego śmietnika wbrew pozorom ma znaczenie? Nieodpowiednio ulokowany śmietnik może narazić Cię na grzywnę ze strony urzędu miasta, lub na proces cywilny z powództwa… niezadowolonego sąsiada. Co warto wiedzieć, aby uniknąć tych niedogodności, stawiając kosz na śmieci na posesji? Sprawdź z nami aktualne regulacje prawne.

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Wydawać by się mogło, że to temat dość błahy – ustawienie śmietnika na posesji nie powinno dostarczać nam niepotrzebnej dawki stresu. W naszym mniemaniu miejsce kosza na śmieci nie ma większego znaczenia. Nic bardziej mylnego! W polskim prawie istnieje co najmniej kilka regulacji dotyczących gospodarowaniem odpadów, których nieprzestrzeganie może nas narazić na sankcje karne.

Śmietnik na posesji – gdzie możemy go ustawić?

Właścicielom prywatnych posesji zależy najczęściej, aby śmieci umieścić w miejscu dyskretnym, na tyłach domu, gdzie nie są wystawione na widok publiczny. Śmieci to bowiem nadal temat tabu, który kojarzy się z czymś brudnym i wstydliwym.

Należy jednak pamiętać, że te śmieci nie będą nam zalegać w koszach i w magiczny sposób znikać raz w tygodniu. To zadanie służb porządkowych, którym co miesiąc płacimy za zbiórkę odpadów. Trzeba więc ulokować śmietniki w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników służb porządkowych.

Odpowiednio ulokowany kosz na śmieci to także kwestia utrzymania czystości – ograniczamy narażanie siebie i otoczenia na wdychanie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kontenerów. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz stosować się do pewnych zasad, a także nie dojdziesz pod tym względem do porozumienia z sąsiadami, musisz liczyć się z możliwością rozwiązania sprawy na drodze sądowej, którą niemal na pewno przegrasz. Działanie właściciela posesji odczuwalne dla sąsiednich posesji to zjawisko immisji, które podlega karze.

Co mówią przepisy?

Śmietniki zalicza się do obiektów małej architektury, więc nie potrzebujesz zgody na budowę ze strony urzędu miasta na ich umiejscowienie na swojej posesji. Jeżeli jednak zdecydujesz się na „wkomponowanie” śmietników jako elementu ogrodzenia dostępnego również od zewnątrz (dla służb porządkowych), niezbędne będzie zgłoszenie budowy w wydziale architektury  Twojego starostwa powiatowego. Urząd ma wtedy 21 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu lub żądanie przedstawienia dokładnych danych.

Należy także pamiętać o przepisach dotyczących segregowania odpadów. Posiadacz zobowiązany jest do składowania odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów. Za nieprawidłowe użytkowanie pojemnika na śmieci możesz zostać ukarany grzywną lub podwyżką cen – odpady uznaje się za niesegregowane, co obecnie wiąże się z większymi miesięcznymi opłatami za utylizację odpadów.

Odległość miejsca gromadzenia odpadów od budynków

W przypadku umieszczenia śmietnika w pobliżu budynku mieszkalnego należy pamiętać o kilku kwestiach. Odległość śmietnika od budynku nie powinna wynosić więcej niż 80 metrów – wyjątek stanowią budynki na terenach zamkniętych (niedostępnych z uwagi na obronność i bezpieczeństwo państwa).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojemnik na odpady ma stać przynajmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń mieszkalnych oraz użytkowych, a także od placów dla dzieci, boisk oraz miejsc o przeznaczeniu rekreacyjnym. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia tej odległości do około 2 metrów (np. w zagrodowej zabudowie jednorodzinnej).

Jeśli chodzi o odległość od granicy działki sąsiedniej – powinniśmy umieścić kosz w odległości co najmniej 3 metrów od granicy działki, w pewnych sytuacjach odległość ta może zostać zmniejszona do 2 metrów. Również od tej zasady obowiązuje wyjątek – jeśli sąsiadujące śmietniki będą się stykać, wskazana odległość nie ma zastosowania.

Dojście i dojazd do śmietnika

Składowanie odpadów wymaga specjalnych warunków. Po pierwsze, odpowiednie przepisy prawne wymagają, aby dojście i dojazd do śmietników były utwardzone. Śmieci należy składować w miejscu do tego przeznaczonym – w innym wypadku możemy otrzymać z odpowiedniego urzędu pismo wzywające do niezwłocznego usunięcia odpadów przez ich posiadacza.

Czy utwardzenie dojścia i dojazdu dotyczy wszystkich śmietników? Zgodnie z rozporządzeniem, posiadacz śmietników powinien zapewnić utwardzany plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi lub nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Prawo dopuszcza także możliwość gromadzenia odpadów stałych w specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniu w samym budynku, trzeba jednak spełnić określone warunki – np. zmywalne ściany i podłogi, odpowiednia wysokość posadzki czy długość daszku itd.

Kosz na śmieci na posesji – jak go ukryć?

Warto określić miejsce pojemnika na odpady już na etapie zagospodarowania działki, co pozwoli stworzyć miejsce zgrane z architekturą budynku, jednocześnie nie rzucającą się w oczy. Jak to osiągnąć?

  • Stosuj podobne materiały do wykończenia boksu z pojemnikami.
  • Pamiętaj o estetyce.
  • Wybieraj proste formy i rozwiązania – np. murowana konstrukcja stanowiąca fragment ogrodzenia, osłonięta porastającą roślinnością.
  • Dla ułatwienia zdecyduj się na estetyczne kosze do segregacji śmieci oznaczone kolorystycznie – będą jednocześnie funkcjonalne i pozwolą obniżyć rachunki za wywóz śmieci – segregacja obniża koszty.

Podsumowanie

Umiejscowienie śmietnika na posesji nie może być kwestią przypadku. Jako posiadacz masz możliwość swobodnego wyboru miejsca składowania odpadów tylko w sytuacji, gdy nasza posesja jest pierwsza i wokół nas nie mieszkają jeszcze żadni sąsiedzi. W innym wypadku należy pamiętać o odpowiednich przepisach regulujących warunki lokowania pojemników na śmieci przy budynkach mieszkalnych oraz miejscach przeznaczonych do rekreacji. Najwygodniej jest umieścić kontenery sąsiadujące ze sobą, aby uniknąć dalszych nieporozumień oraz ewentualnych konsekwencji, również prawnych i finansowych. Sprawdź dostępne Zabudowy na kosze do segregacji i kontenery.