Sprawdź jakie kolory mają kosze do segregacji odpadów

    21.12.2020 15:35  
Sprawdź jakie kolory mają kosze do segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 roku funkcjonuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym podzielono segregację śmieci na 5 frakcji. Miało to na celu ujednolicenie przepisów i doprowadzenie do sytuacji, w której każda osoba, bez względu na miejsce zamieszkania, będzie świadoma tego, do jakich pojemników do segregacji wrzucać poszczególne odpady. Niestety, wciąż nie dla wszystkich są to reguły jasne, dlatego postanowiliśmy pomóc Ci i przekazać najważniejsze informacje. Jakie kolory mają kosze do segregacji i co należy w nich umieszczać?

Jakie kolory mają kosze do segregacji śmieci?

Zgodnie z zasadami Jednolitego Systemu Organizacji Odpadów, w chwili obecnej obowiązuje podział na 5 frakcji – pojemniki na odpady powinny mieć więc 5 kolorów:

  • niebieski (papier);
  • zielony (szkło);
  • żółty (metale i tworzywa sztuczne);
  • brązowy (odpady bio);
  • czarny (odpady zmieszane).

Taki podział jest klarowny i wprowadza porządek w zakresie segregacji śmieci w każdej polskiej gminie. Jest rozwiązaniem jednolitym dla wszystkich miejscowości, co pozwala uniknąć sytuacji, do jakich dochodziło jeszcze przed 2017 roku.

Barwy przed zmianą oznaczeń

Przed wprowadzeniem nowego systemu segregacji śmieci gminy decydowały się na różne rozwiązania. Reforma śmieciowa, która miała miejsce w Polsce w 2013 roku, zakładała dwie opcje: podział śmieci na 3 frakcje (papier, metal i plastik oraz szkło) albo 2 frakcje (odpady suche i odpady mokre). Niestety, ze względu na brak jednolitych przepisów, dochodziło do tego, że w jednych gminach stosowano na któryś z dwóch wymienionych wyżej podziałów, a w innych decydowano się nawet na… 6 pojemników. Problem stanowiło również duże zróżnicowanie kolorystyczne, w wyniku którego trudno było przyzwyczaić się do obowiązujących w poszczególnych miejscach przepisów i tym samym respektować zasady segregacji śmieci.

Dzięki zmianom w ustawie śmieciowej, które pojawiły się w wyniku dyrektyw unijnych, aktualne przepisy dotyczące składowania odpadów są jasne i jednakowe dla wszystkich gmin. Znacznie ułatwia to segregację, przyczyniając się do skuteczniejszej walki o świetlaną przyszłość dla naszej planety. Jakie kolory mają kosze do segregacji śmieci w chwili obecnej?

Aktualne kolory pojemników na śmieci

Kolory pojemników mają ogromne znaczenie w kwestii prawidłowej segregacji odpadów. Poniżej znajdziesz wszystkie rodzaje koszy i wytyczne dotyczące składowania śmieci – pomoże Ci to zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie i stosować się do aktualnych przepisów.

Aktualne kolory pojemników na śmieci

 Niebieski pojemnik na odpady (papier) 

Co wrzucamy? Opakowania papierowe, kartonowe i tekturowe, gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, torby papierowe, zeszyty książki itd.

Czego nie wrzucamy? Zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego lub zatłuszczonego, kartonów po mleku i napojach, worków po materiałach budowlanych, pieluch.

Warto zwrócić uwagę, by do tych pojemników do segregacji wrzucać opakowania pozbawione taśm klejących, okładek lakierowanych i zabrudzonego papieru.

 Zielony pojemnik na odpady (szkło) 

Co wrzucamy? Szklane butelki po napojach, alkoholu czy żywności, szklane opakowania po kosmetykach.

Czego nie wrzucamy? Doniczek, ceramiki, porcelany, szkła żaroodpornego, zniczy z woskiem, żarówek, reflektorów samochodowych, szyb okiennych, luster, strzykawek, monitorów.

Do pojemników ze szkłem możesz wrzucać słoiki po wcześniejszym usunięciu zawartości – pamiętaj tylko, aby nakrętki znalazły się w odpowiednim koszu do tworzyw sztucznych.

 Żółty pojemnik na odpady (metale i tworzywa sztuczne) 

Co wrzucamy? Plastikowe butelki po napojach (odkręcone i zgniecione), plastikowe opakowania po produktach, katony po mleku, opakowania po środkach czystości, plastikowe reklamówki i torby, puszki aluminiowe, folię aluminiową, puszki po konserwach, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

Czego nie wrzucamy? Butelek i opakowań z zawartością, opakowań po lekach, opakowań po olejach samochodowych, zużytych baterii, puszek po farbach i lakierach, sprzętu AGD i elektroniki, części samochodowych.

Warto zwrócić uwagę na to, by opróżnić wszelkie opakowania, zanim wrzuci się je do pojemników na śmieci, a także – o ile to możliwe – usunąć z nich folię termokurczliwą.

 Brązowy pojemnik na odpady (odpady bio) 

Co wrzucamy? Odpady po warzywach i owocach, w tym obierki, skoszoną trawę i liście, gałęzie drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

Czego nie wrzucamy? Odchodów i kości zwierząt, popiołu, jadalnego oleju, drewna impregnowanego i płyt wiórowych, leków, kamieni, ziemi i niebezpiecznych odpadów komunalnych.

Do pojemników na odpady biodegradowalne można wrzucać śmieci wyłącznie w opakowaniach z papieru (niezadrukowanego).

 Czarny pojemnik na odpady (odpady zmieszane) 

Co wrzucamy? Mięso i ryby, resztki zwierzęce, nabiał, sery i jaja, oleje do smażenia, produkty higieniczne, odchody zwierząt, paragony, niedopałki papierosów, produkty skórzane, plastikowe opakowania po tłuszczu, torebki po herbacie, włosy, sierść i pióra, piasek, zapalniczki, zbite naczynia, zużyte ręcznik i chusteczki higieniczne, ubrania i obuwie, pergamin, żwirek z kuwety.

Czego nie wrzucamy? Odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, opon, lekarstw, baterii, odpadów medycznych, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniki.

Do pojemników na odpady zmieszane wyrzucamy generalnie wszystkie te odpady, które nie pasują do pozostałych frakcji (poza wymienionymi).

oznakowanie koszów do segregacji

Co z problematycznymi odpadami?

Niektórych odpadów nie da się sklasyfikować do żadnej z powyższych frakcji. W ich przypadku konieczne jest zastosowań innych rozwiązań. Dla przykładu wszelkiego rodzaju sprzęty czy odpady wielkogabarytowe należy oddać do Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mowa tutaj o zepsutych telewizorach, starych komputerach, pralkach czy meblach. Pozostawianie ich w którymś z wyżej wymienionych pojemników do segregacji jest absolutnie niewskazane!

Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej gminy, w której mieszkasz.

Dodatkowe oznakowanie koszów do segregacji

Odpowiednie kolory pojemników do segregacji to nie wszystko – niekiedy znajdować się może na nich dodatkowe oznakowanie. Zwykle są to różnego rodzaju naklejki, które informują o tym, co konkretnie można wrzucać do danego pojemnika.

Pamiętaj – prawidłowa segregacja odpadów ma ogromne znaczenie. Pozwoli Ci nie tylko uniknąć kar związanych z nieodpowiednim składowaniem śmieci, ale również przyczyni się do dbałości o środowisko naturalne i zapobiegania jego degradacji. Warto więc dokładnie zapoznać się z zasadami segregacji i wyrobić w sobie odpowiednie nawyki.

Sprawdź nasze produkty do segregacji śmieci: