Gdzie wyrzucić puszki po farbie? Zasady utylizacji

    13.11.2021 07:20  
Gdzie wyrzucić puszki po farbie? Zasady utylizacji

Kończysz remont i zastanawiasz się, gdzie można wyrzucić puszki po farbie? Albo co zrobić ze starą farbą i w jaki sposób prawidłowo zutylizować ten odpad? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czy puszki po farbie można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?

Farba, ale także puszka po farbie zaliczają się do odpadów budowlanych oraz lakierniczych, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawą o Odpadach. Farba zawiera związki chemiczne, które w kontakcie z glebą czy wodą gruntową mogą wyrządzić znaczące szkody dla środowiska – uznaje się więc farbę za odpad niebezpieczny, którego nie można wyrzucić do przydomowego pojemnika na śmieci.

Jeśli to zrobisz, raczej żadna firma porządkująca nie podejmie się przyjęcia tego odpadu – możesz także zostać ukarany za próbę utylizacji odpadu niebezpiecznego niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdzie wyrzucić puszkę po farbie?

W takim razie gdzie wyrzucić puszkę po farbie? Utylizacją tego typu odpadów zajmują się przede wszystkim punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Warto zapytać lokalne władze o miejscowe oraz mobilne PSZOK w Twojej okolicy, które przyjmują zarówno puszki z farbą, jak i same opakowania po farbach.

Nie można wyrzucać puszki po farbie do pojemnika na odpady zmieszane. W trosce o środowisko należy odpowiednio zutylizować ten niebezpieczny odpad. Wyjątek stanowi farba lateksowa – w tym wypadku zeschniętą farbę w kawałkach możesz wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Jak wykorzystać resztki farby?

Aby nie wyrzucać farby, możesz np.:

  • przechować farbę na później – wystarczy szczelnie zamknąć puszkę i trzymać ją w zaciemnionym miejscu nie dłużej niż wskazuje data przydatności do użycia zalecana przez producenta;
  • przekazać farbę dalej – wystaw ogłoszenie lub sprawdź, czy któraś z pobliskich placówek społecznych nie wykaże zainteresowania przyjęciem resztek farby do drobnych prac remontowych – nie przekazujemy starej farby;
  • oddać producentowi – jeśli organizuje zbiórkę.

Podsumowanie

Puszkę po farbie należy traktować jako odpad lakierniczy i budowlany, ale przede wszystkim jako odpad niebezpieczny, którego nie można wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Utylizacją puszek po farbie zajmują się lokalne PSZOK oraz specjalne firmy do tego powołane.

Jeśli masz resztki farby, zamiast wyrzucać – możesz ją przechować na później, oddać producentowi lub przekazać farbę na cele społeczne (albo znajomym). Nie wyrzucaj puszki po farbie do kosza – staraj się ograniczyć szkody dla środowiska naturalnego.