Bezpieczne drogi, bezpieczne chodniki

    12.05.2018 20:44  
Bezpieczne drogi, bezpieczne chodniki

Organizacja ruchu drogowego w miastach nie jest zajęciem łatwym. Takie wytyczenie dróg kołowych i pieszych, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń i ułatwić wszystkim korzystanie z tego, co miasto oferuje, to nie tylko praca koncepcyjna, ale również inwestycje. Dzięki nim można wyposażyć miasto w elementy małej architektury niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Samochód na chodniku

Prawdziwą zmorą osób przemierzających miasta na piechotę są samochody parkujące na chodnikach. Zdarza się, że takie parkowanie nie jest zakazane nawet w miejscach, w których ewidentnie nie jest możliwe zachowanie podstawowej ilości miejsca dla pieszego. Jest to szczególnie uciążliwe zimą, kiedy śnieg sprawia, że nasze drogi jeszcze się zwężają. Jednak i latem parkujące na chodnikach samochody mogą stanowić problem. Rozwiązaniem tego problemu jest dokładne wyznaczenie miejsc do parkowania i ich wygrodzenie. Barierka ochronna powinna w takiej sytuacji oddzielać samochód od pieszego, co w obu przypadkach może wyjść tylko na dobre. Bariera ochronna drogowa to również ważne urządzenie do ochrony pieszych przed wtargnięciem samochodu na chodnik w miejscach o szczególnym zagrożeniu, np. koło szkół.

Pieszy na jezdni

Jeszcze bardziej niebezpieczne może być wtargnięcie pieszego na jezdnię. Niestety dotyczy to często bezpośredniego sąsiedztwa sklepów, zwłaszcza jeżeli nie ma przy nich przejść dla pieszych. Niebezpieczeństwo wypadku wzrasta w przypadku głównych dróg, po których samochody mogą się poruszać z prędkością powyżej 50 hm/h. Jednak nawet ograniczenie prędkości nie zawsze wystarczy.

W takiej sytuacji i w takich miejscach służby miejskie powinny zadbać o to, by ograniczyć pieszym możliwość wtargnięcia na jezdnię. Kiedyś służyły temu niezbyt estetyczne słupki, łączone łańcuchem. Dziś takie słupki można wykonać w o wiele bardziej estetycznej formie. Dobrym rozwiązaniem są też barierki ochronne, które powinny być stosowane szczególnie w miejscach najbardziej niebezpiecznych, takich jak wspomniane  okolice sklepów.